ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์คาทอลิก
ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จำนวน 5 คน จากประเทศไทยร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia; CBF-SEA Workshop) ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม ที่เมืองนาตรัง เวียดนาม หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังพระวาจา (Transforming the family through the power of the Word) สำหรับพระวาจาของการประชุมคือ “วันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

             ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จำนวน 5 คน จากประเทศไทย คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม และกรรมการแผนก พระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (กรรการ) ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล คณะซาวาเรียน (กรรมการ) อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (กรรมการ) ไปร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia; CBF-SEA Workshop) ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม ที่เมืองนาตรัง เวียดนาม หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังพระวาจา (Transforming the family through the power of the Word) สำหรับพระวาจาของการประชุมคือ “วันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

ภาคแรก วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2017 เปิดกว้างสำหรับผู้ประสานงานพระคัมภีร์ของเวียดนามด้วย พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ หลุยส์ ตาเกล (พระอัครสังฆราชแห่งมะนิลา และประธาน CBF จะพูดหัวข้อนี้)

ภาคสอง วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2017 เฉพาะผู้แทน และสมาชิกสมทบ ของแต่ละประเทศ เป็นรายงานรอบ 3 ปี – เลือกกรรมการ และวางแผนงาน (ด้านการประกาศข่าวดี การอบรม การหาสมาชิก และการพิมพ์พระคัมภีร์)

สำหรับผู้แทน ที่มาร่วมประชุม ครั้งนี้ มี 7 ประเทศ คือ กัมพูชา (3 คน ) เมียนมาร์ (6 คน) เวียดนาม (9 คน) ไทย (5 คน) อินโดนีเซีย (10 คน) มาเลเซีย (1 คน) ฟิลิปปินส์ (16 คน) รวม 50 คน
(ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก: พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ และเว็บไซต์สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ https://cbfsea.wordpress.com/…/catholic-biblical-federation/)

cbf-sea2017_17-23jul001.jpg cbf-sea2017_17-23jul002.jpg cbf-sea2017_17-23jul003.jpg

cbf-sea2017_17-23jul004.jpg cbf-sea2017_17-23jul005.jpg cbf-sea2017_17-23jul006.jpg

cbf-sea2017_17-23jul007.jpg cbf-sea2017_17-23jul008.jpg cbf-sea2017_17-23jul009.jpg

cbf-sea2017_17-23jul010.jpg cbf-sea2017_17-23jul011.jpg cbf-sea2017_17-23jul012.jpg

cbf-sea2017_17-23jul013.jpg cbf-sea2017_17-23jul014.jpg cbf-sea2017_17-23jul015.jpg

cbf-sea2017_17-23jul016.jpg cbf-sea2017_17-23jul017.jpg cbf-sea2017_17-23jul018.jpg

cbf-sea2017_17-23jul019.jpg cbf-sea2017_17-23jul020.jpg cbf-sea2017_17-23jul021.jpg

cbf-sea2017_17-23jul022.jpg cbf-sea2017_17-23jul023.jpg cbf-sea2017_17-23jul024.jpg

cbf-sea2017_17-23jul025.jpg cbf-sea2017_17-23jul026.jpg cbf-sea2017_17-23jul027.jpg

cbf-sea2017_17-23jul028.jpg cbf-sea2017_17-23jul029.jpg cbf-sea2017_17-23jul030.jpg

cbf-sea2017_17-23jul031.jpg cbf-sea2017_17-23jul032.jpg cbf-sea2017_17-23jul033.jpg

cbf-sea2017_17-23jul034.jpg cbf-sea2017_17-23jul035.jpg cbf-sea2017_17-23jul036.jpg

cbf-sea2017_17-23jul037.jpg