"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์คาทอลิก
ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จำนวน 5 คน จากประเทศไทยร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia; CBF-SEA Workshop) ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม ที่เมืองนาตรัง เวียดนาม หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังพระวาจา (Transforming the family through the power of the Word) สำหรับพระวาจาของการประชุมคือ “วันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

             ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จำนวน 5 คน จากประเทศไทย คือ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม และกรรมการแผนก พระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (กรรการ) ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล คณะซาวาเรียน (กรรมการ) อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (กรรมการ) ไปร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation – Southeast Asia; CBF-SEA Workshop) ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม ที่เมืองนาตรัง เวียดนาม หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังพระวาจา (Transforming the family through the power of the Word) สำหรับพระวาจาของการประชุมคือ “วันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลก 19:9)

ภาคแรก วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2017 เปิดกว้างสำหรับผู้ประสานงานพระคัมภีร์ของเวียดนามด้วย พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ หลุยส์ ตาเกล (พระอัครสังฆราชแห่งมะนิลา และประธาน CBF จะพูดหัวข้อนี้)

ภาคสอง วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2017 เฉพาะผู้แทน และสมาชิกสมทบ ของแต่ละประเทศ เป็นรายงานรอบ 3 ปี – เลือกกรรมการ และวางแผนงาน (ด้านการประกาศข่าวดี การอบรม การหาสมาชิก และการพิมพ์พระคัมภีร์)

สำหรับผู้แทน ที่มาร่วมประชุม ครั้งนี้ มี 7 ประเทศ คือ กัมพูชา (3 คน ) เมียนมาร์ (6 คน) เวียดนาม (9 คน) ไทย (5 คน) อินโดนีเซีย (10 คน) มาเลเซีย (1 คน) ฟิลิปปินส์ (16 คน) รวม 50 คน
(ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก: พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ และเว็บไซต์สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ https://cbfsea.wordpress.com/…/catholic-biblical-federation/)เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก