"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับคาทอลิก 2015พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับคาทอลิก
จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ
มีสองแบบคือ ปกไวนิล เล่มละ 190 บาท
                    ปกมีซิป เล่มละ 250 บาท
มี สีดำ/น้ำตาล/เขียวอมฟ้า/เลือดหมู
เล่มบางน่าใช้ สะดวกในการพกพา
สนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าหนังสือมิสซังกรุงเทพฯ 02-6306824
และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติสามพราน 02-429-0443
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก