"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่มหนังสือ"เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่ม
       หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" เล่มนี้ เป็นการนำบทความเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  ที่เคยลงในวารสาร"แสงธรรมปริทัศน์" ตั้งแต่ฉบับแรก ๆ  และเคยรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่มมาแล้ว มารวมพิมพ์อีกเป็นเล่มเดียวกัน พร้อมกับแก้ไขข้อความบ้างเล็กน้อยให้เข้ากับหนังสือพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกที่เพิ่งแปลเสร็จและพิมพ์จำหน่าย (คำนำของผู้เขียน)

เขียนโดย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส
ราคาเล่มละ   220   บาท

  ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน"
2/4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร.0-2429-0124-33 แฟกซ์ 0-2429-0120
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก