ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์

ชื่อภาพ " Light of Glory "
" Light of Glory "
Oil on canvas ขนาด 50 x 69 ชม.