"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์

ชื่อภาพ
" Salvator Mundi "
(Original by Leonardo da Vinci)
ชื่อภาพ " Salvator Mundi "Oil on Canvas size 66 x 45 cm.
ภาพนี้ original เป็นภาพที่มีราคาจากการประมูลสูงสุดในประวัติศาสตร์การประมูลภาพวาด คือ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 14,800 ล้าน บาท ในปี 2017
ผู้วาดใช้เวลาทั้งสิ้น 109 ชม. ในการวาด โดยทุกครั้งก่อนจะวาด จะต้องสวดอธิฐานขอพรจากพระเยชูเจ้า และขออนุญาตจากจิตรกรเอกของโลกเจ้าของภาพว่า “May I learn from you, Master da Vinci na ka” โดยสองคำหลังที่เป็นภาษาไทยเพื่อเติมความอ่อนหวานในการขออนุญาต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก