"..ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อย" (ลก. 7:36-50)